Odzivni čas

Čas do prvega odziva v zvezi s prejetim zahtevkom je odzivni čas. Odzivni čas se šteje v času našega poslovnega časa in je praviloma 24 ur, razen če je s pogodbo dogovorjeno drugače.

Izvedbeni čas

Čas od prvega odziva do rešitve zahtevka je izvedbeni čas. Izvedbeni čas se šteje v času našega poslovnega časa in je največ 72 ur, razen če je s pogodbo dogovorjeno drugače. V primeru, da zaradi objektivnih razlogov rešitev ni mogoča prej, vas bomo o tem obvestili in se dogovorili o poteku izvedbe.

Splošni poslovni čas

Naš poslovni čas je med 8. in 16. uro ob delavnikih (od ponedeljka do petka), razen v času dela prostih dni v Sloveniji.